top of page

Focus series

‘Focus’

 

Lenig en gezwind strekken en plooien, keer op keer bewegen. Doelgericht en vastberaden om hun taak, tonen ze zich zelden moe. Al verdienen ze bijzondere waardering voor hun werk, nooit heeft iemand hen dat verteld. Daar liggen ze niet van wakker. Zelfs als hun taak erop zit, hebben ze nog tijd voor rekoefeningen en spelletjes. Ondanks hun drukke bestaan, zijn ze in topconditie en hebben ze een keurig voorkomen door zich af en toe te laten kappen. Meestal lopen ze plichtsbewust in het rijtje en vervullen ze een trouwe schakel binnen het geordende handsysteem.

 

Tekenen, schilderen en meubels maken, behoren voor Joël Schuurmans tot zijn geliefde bezigheden. Gretig zet zijn bevoorrechte hand gevoelige lijnen en toetsen en legt zich toe op het nauwkeurig bewerken van materialen. Nadat zijn rechterhand zich vele jaren onvermoeid van zijn taak heeft gekweten, laat hij hem onverwachts in de steek. Wat het hart voelt, schiet de mond tekort om zich aan de wereld te laten horen. De angst werkt verstikkend. Is dit het einde aan alles?

 

Het gemak en de vanzelfsprekendheid, waarmee zijn vingers in alle stilte trouwe arbeid verrichtten, doen vergeten hoe dierbaar en onmisbaar ze zijn. De wijsvinger is de meest alerte. Aandacht op iets vestigen, is haast zijn enige vorm van zelfstandigheid en als specialist in fijn motorisch werk zijn belangrijke taken voor hem weggelegd. Het verlies brengt dan ook zijn naaste vrienden geheel van slag. Andere vingers raken in het gedrang en spelen voorlopig hun souplesse en elegantie kwijt. Systeem en ritme zijn verstoord: het verdriet werk verlammend.

 

Maar tijd heelt wonden en taken geraken herverdeeld. Een kostbaar verlies stelt vanzelfsprekendheden in vraag en werpt aandacht op andere kwaliteiten. Deze zoektocht sterkt niet alleen zijn handen, maar ook de kunstenaar en zijn oeuvre. Nog een geruststelling: het leven gaat door. Joël Schuurmans is nog steeds getalenteerd en creatief, enkel nieuwe vaardigheden inoefenen, vraagt tijd en geduld. Zijn nieuwe werk levert gevoelig uitgewerkte en treffende beelden op. Hij staat er weer. Anders als mens, maar des te rijker als kunstenaar.

 

 

 

November 2016, Indra Devriendt

bottom of page